Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim không đến độ tồi, cũng khá, phù hợp với thiếu nhi, trẻ nhỏ, dễ thương và không quá khó hiểu. Tuy nhiên với người lớn thì có thể khó khiến người ta hứng thú.