Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim hay, dễ hiểu, tuy có hơi dài dòng nhưng giữ được nhịp và thể hiện tốt.