Đánh giá của VLynd

VLynd 4

Cốt truyện có ý mà làm không tới. Diễn xuất ổn, âm nhạc là điểm sáng. Phần kinh dị ít mà chắc cũng doạ được mấy người ú tim, dễ rùng mình. Trùm cuối bí ẩn như cái hành lang nên lãng xẹt.
Đợi bài review dài của mình nhaaaa.