Đánh giá của DuyTung

DuyTung 9

Một bản remake hoạt hình kinh điển hoàn hảo của nhà Chuột.