Đánh giá của luudui

luudui 7

Chưa thật sự sâu sắc. Mình cứ nghĩ sẽ cảm động lắm.