Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim có tổng thể ổn dù xử tính tình huống có phần chóng vánh và chưa triệt để. Nhiều đoạn vẫn còn dài dòng dễ làm khán giả chán. Hoàng Hiên diễn khá tốt, đặc biệt cảnh cai ma túy. Có điều phải chăng anh là người sắt trong truyền thuyết khi một mình băng băng không dính đạn bao giơ?