Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim đặc biệt không dành cho những ai không phải fan. Phim có hơi nhồi nhét, dài dòng lê thê ko cần thiết. Leta quá nhạt. Phim nhiều bất ngờ, kỹ xảo đẹp, nhạc hay. Grindelwald của Depp ngầu ghê