Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 6

Hành động, âm thanh đã mắt phê tai đã bù lại cho phần nội dung nhàm chán của phim, những câu thoại đùa gượng gạo và phi logic Vật Lý. Một bộ phim đủ để mang tính giải trí!