Đánh giá của ttkiet

ttkiet 1

Thực sự phim rất tệ, đã vậy còn bị cut rất nhiều khi về Việt Nam