Đánh giá của Kurein

Kurein 4

Ý tưởng của phim khá mới mẻ (thực ra vì là làm lại từ một phim hồi ngàn chín trăm hồi đó nên nói mới mẻ cũng không hẳn là đúng lắm), nhưng tiếc là triển khai kịch bản quá mức nhạt nhẽo, làm hỏng luôn ý tưởng phim. Thêm nữa là kết cấu cả phim rất lủng củng, nhiều đoạn dư thừa không cần thiết (các cảnh cuồng hoan của hội vai chính), kết thúc có phần nào "đầu voi đuôi chuột".

Tóm lại mà nói thì thường cá nhân mình xem phim nhằm vào hai kiểu, lắp não (xem để ngẫm) và không lắp não (giải trí đơn thuần), vốn cứ tưởng phim này vừa xem phải vừa lắp não cho nên bật lộn mode, thành ra xem xong cảm giác thất vọng kinh khủng.

Tổng thể vớt vát được quả nữ chính Ellen Page, thích chỉ từ hồi Inception nên miễn cưỡng vớt vát được tí xíu...