Trải Nghiệm Điểm Chết

Flatliners

Chúng ta sẽ đi đâu sau khi chết? Thế giới dành cho các linh hồn như thế nào? Đó là đề tài rất hấp dẫn trí tò mò của con người. Nhưng, bạn không thể lường trước được điều gì chờ đón mình ở bên kia ranh giới sinh tử phía bên kia

Khởi chiếu: 03/11/2017 tại Việt Nam
Thể loại: Drama, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: Niels Arden Oplev

Diễn viên

Ellen Page

Courtney

Jenny Raven

Irina Wong

Anna Arden

Alicia

Miguel Anthony

Cyrus Gudgeon

Wendy Raquel Robinson

Sophia's Mother

Lisa Codrington

Chief Resident

Emily Piggford

Neurology Resident

Martha Girvin

Neurology Resident

Richard Young

The Dean's Secretary

Mary Grant

Radiologist

Nadine Roden

Paramedic

Jimi Shlag

Burly Patient

Jelena Savic

Conference Room Medical Student

Brian King

Chemistry Teacher

Ali Schwartz

Mean Girl

Jessica Rose

Puzzle Nurse

Danny Gallagher

TEMC Dean

Avery Bederman

Mean Girl

Tarah Consoli

Register Clerk (uncredited)

Elena Khan

Medical Faculty (uncredited)

Corey Chainey

Medical Student (uncredited)

Byron Abalos

ER Nurse (uncredited)

Matthew Mease

Comatose Patient - Construction Worker (uncredited)

Janet Porter

ER Doctor (uncredited)

Ellie Patrikios

Medical Student (uncredited)

Xem thêm