Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Làm mới những thứ đã cũ luôn khó, vậy nên Fast8 tiếp tục làm tôi ngạc nhiên bởi các ý tưởng, những pha hành động ngày càng điên rồ.