Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim hợp lí để thư giãn vào dịp cuối tuần. Và chỉ đơn giản là để giải trí thôi. Sẽ không phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm một sự ấn tượng hoặc ám ảnh từ dòng phim thảm họa như của 2012.