Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Điều mình thích nhất ở Get Out là việc lồng nhạc nền quá phù hợp với các tình huống giúp cảm xúc được hoà quyện một cách chân thật. Vì đã biết phần lớn nội dung nên mình cũng không bất ngờ trước các tình tiết nhưng trái lại cảm thấy hài lòng khi đạo diễn biến hoá tốt như vậy.