Đánh giá của 2024291391202267

2024291391202267 10

Twisted rất hay, hack não vừa đủ, trò chơi tâm lý của nhân vật Sara Paulson đóng vừa đủ cho mình nghĩ mà không bị overwhelmed, hành động và tình cảm có nhưng ít. Mình chưa biết về reference ba phim trước lúc mua vé ngoại trừ split, nên cảm giác xem phim và tự khám phá cùng 3 nhân vật, hiểu quá khứ thực sự rất hay !