Đánh giá của 2239037296416400

2239037296416400 10

“This is not a limited edition comic, this is the original “ lời trăn chối cuối cùng của Elijah.
Với một thế giới điện ảnh đầy siêu anh hùng hiện nay thì glass có đủ giá tri? Đối với mình, đây là một cực phẩm của giới siêu anh hùng.