Đánh giá của VLynd

Coi lần thứ hai thì thấy nó tốt hơn phần 1 nhiều lắm.
Điểm cộng:
+ Góc quay rất đẹp mắt, trau chuốt, màu sắc đúng tinh thần của phần 1.
+ Nhạc hay, mỗi bài hát bật lên đều cực kỳ phù hợp, nên nghe: Brandy, Surrender, The Chain, Father and Son.
+ Giải quyết tốt những vấn đề được đặt ra ở phần 1.
+ Những màn hài rất tự nhiên, không quá gượng hay quá nhiều, ngán. Đúng tinh thần của GOTG.
+ Tạo hình của nhân vật ấn tượng, đặc sắc.
+ Cực kỳ chiều fan, fan Marvel đi coi chỉ có mà sướng.
Điểm trừ:
- Xây dựng nhân vật có phần hơi gượng (Nebula).
- Cãi vã không cần thiết.
Thang điểm: 8.5/10 (chắc do đi coi 2 lần nên nâng lên 0.5 vì coi lại mà không thấy nhạt, chỉ thấy thích hơn và muốn đi coi nữa).