Vệ Binh Dải Ngân Hà 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Trong lần này, đội Vệ Binh Dải Ngân Hà mang trong mình trọng trách bảo vệ cảvũ trụ khỏi một mối đe dọa mới. Ngoài ra nhân vật chính Stars Lord cũng gặp mặt người cha thất lạc đã lâu của mình. Phần hai cũng sẽ đóng vai trò làm cầu nối để đội Guardians hợp lực cùng các siêu anh hùng The Avengers nhằm chống lại kẻ thù chung Thanos.

Khởi chiếu: 28/04/2017 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Action, Adventure, Science Fiction
Nhà sản xuất: Kevin Feige

Marvel Cinematic Universe

Tổng hợp những tin tức, bài review và phân tích các bộ phim siêu anh hùng thuộc Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel.

Xem thêm Quan tâm

Diễn viên

Chris Pratt

Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana

Gamora

Bradley Cooper

Rocket (voice)

Vin Diesel

Baby Groot (voice)

Sean Gunn

Kraglin / On-Set Rocket

Chris Sullivan

Taserface

Sylvester Stallone

Stakar Ogord

Jimmy Urine

Halfnut

Rhoda Griffis

Sneeper Madame

Laura Haddock

Meredith Quill

Hannah Gottesman

Sovereign Chambermaid

Hilty Bowen

Sovereign Pilot

Ben Browder

Sovereign Admiral

Alexander Klein

Zylak (as Alex Klein)

Luke Cook

Zylak's Frenemy

Joe Fria

Oblo

Richard Christy

"Down There!"

Rob Zombie

Unseen Ravager

Sierra Love

Robot Courtesan

Kendra Carelli

Robot Courtesan (as Kendra Staub)

Milynn Sarley

Robot Courtesan

Seth Green

Howard the Duck (voice)

Molly C. Quinn

Howard's Date (as Molly Quinn)

Stan Lee

Watcher Informant

David Hasselhoff

The Form of David Hasselhoff

Mac Wells

Officer Fitzgibbon

Jim Gunn Sr.

Weird Old Man (as James Gunn, Sr.)

Leota Gunn

Weird Old Man's Mistress

Elizabeth Ludlow

Easik Mother

Wyatt Oleff

Young Peter Quill

Gregg Henry

Grandpa Quill

Damita Jane Howard

Grandpa Quill's Friend

Ving Rhames

Charlie-27

Michelle Yeoh

Aleta Ogord

Donny Carrington

Kree Monk (uncredited)

Brian Clackley

Alien (uncredited)

Miley Cyrus

Mainframe (voice) (uncredited)

Nea Dune

Lovebot (uncredited)

Fred

Cosmo the Space Dog (uncredited)

Fred Galle

Sovereign Leader (uncredited)

Tahseen Ghauri

Pedestrian Runner (uncredited)

Jeff Goldblum

Grandmaster (uncredited)

Alphonso A'Qen-Aten Jackson

Ravager (uncredited)

Kelly Richardson

Daisy Kiu (uncredited)

Guillermo Rodriguez

Cop #2 (uncredited)

Josh Tipis

Humanoid Ravager (uncredited)

Stephen Vining

Ravager #7 (uncredited)

Jason Williams

Huge Guard of the Sovereign Nation (uncredited)

Cheyanna Lavon Zubas

Robot Courtesan (uncredited)

Aaron Schwartz

Young Ego Facial Reference

Xem thêm