Đánh giá của 120605035715359

120605035715359 9

Ai chưa đi xem thì nhớ đi xem không thì tiếc lắm. Mọi thứ đều hoàn hảo, đủ trình độ Holywood luôn, mãn nhãn, đánh siêu đẹp và toẹt vơi. Chỉ có thể là Ngô Thanh Vân