Đánh giá của doquyendo

doquyendo 7

Đánh đấm rất đã. Nhưng kịch bản có phần hời hợt.