Đánh giá của 2265781200410460

2265781200410460 10

Tuyệt vời, xem mà như được nhập tâm vào từng chi tiết diễn một, rất hay. Võ công trong phim cũng rất công phu tỉ mỉ vẹn toàn. Đánh giá cho 10 sao luôn :">