Đánh giá của Hoàng Minh Huệ

Hoàng Minh Huệ 2

Phim kỹ xảo được, tuy nhiên nội dung hơi non. Không có nhiều tình huống bất ngờ.

Giá mà phim để là: ông cảnh sát Lương chính là 1 trong những tên trùm đầu đường dây bắt cóc, ngụy trang cảnh sát để dễ hoạt động.
Người giải cứu cuối cùng cho Hai Phượng là anh trai và các học viên của Võ đường thì hay biết mấy.
Khi ấy, hình ảnh và vai trò của võ đường- nơi mà cha Hai Phương gây dựng sẽ đc khai thác 1 cách tối ưu.
Dẫu sao cũng cảm ơn êkip làm phim rất nhiều