Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 1

kịch bản tệ hại, diễn xuất thảm họa, hiệu ứng giả tạo, cảnh đánh nhau - hành động thì thô kệch thiếu muối, hình ảnh màu sắc ghê tởm, âm nhạc buồn ngủ nhưng không thể ngủ nổi. Nói chung là tận cùng của thảm họa.