Phim giải trí tốt, đủ làm hài lòng tất cả mọi người. Tình tiết ổn, hài có, cảm động cũng có chút, bài học nhân văn đơn giản. Túm lại là phim khá, nhưng không bắt mạch cảm xúc của mình được nên không thể cho 8.

Xem tất cả 20 đánh giá khác