Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 9

Chỉ có thể nói: TUYỆT PHẨM!

Đây chắc chắn không phải là trải nghiệm điện ảnh dành cho số đông, có thể ta vẫn xem được nhưng để thích và hiểu nó không phải là dễ. Bức tranh hiện thực xã hội được phản ảnh trong Joker khiến nó như một cú tát vào mặt nhiều người. Lời tuyên bố của Thomas Wayne (Brett Cullen) rằng những kẻ đeo mặt hề ngoài kia do vấn đề của chính họ, họ cần được giúp.