Đánh giá của Gunn

Gunn 8

Đáng lẽ cho 7 nhưng cộng 1 điểm vì cái after credit tuyệt vời. Phim xem thật đến nổi da gà, cực kì đáng tiền khi xem Imax. Cốt truyện nằm ở mức ổn và tạo hình khủng long sắc nét hết chỗ chê. Nếu được phát triển tốt thì phim về khủng long dạng này vẫn sẽ hút khách dài dài, trong đó chắc chắn có 1 vé của mình.