Đánh giá của SarahTran

SarahTran 7

Phim hay hơn phần 1 vào năm 2015 nhưng theo cá nhân mình vẫn không hay bằng những các phần của Jurassic Park. Phần này thấy cảm động nhiều hơn tại có mấy con khủng long hiền mà phải chết tội quá trời :(( Thông điệp của phần này cũng ý nghĩa nữa, bất kỳ con vật hay loài người được sinh sản vô tính hay hữu tính thì cũng đều là cá thể sống và có quyền được sinh tồn như nhau. Mong là các phần sau sẽ ghê hơn và được thấy khủng long ăn thịt người nhiều hơn.