Đánh giá của KNTT

KNTT 7

Với tuyến nhân vật chính thú vị vừa mới và cũ, Justice League là một bộ phim mà những người yêu thích DC nói riêng và siêu anh hùng nói chung sẽ vui vẻ thưởng thức, nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức an toàn của một bộ phim mà ở đó các siêu anh hùng cùng tập hợp lại với nhau để chiến đấu với kẻ ác.