Đánh giá của user-9788

user-9788 6

Nội dung khá hay. Nhưng mà kiểu còn nửa nạc nửa mở (hiện đại vs trung đại) nên nhiều lúc thấy bất hợp lí.