Đánh giá của Anh Max

Anh Max 10

điểm dù ko bằn phần 1 nhưng phần hành động khá là ok