Đánh giá của Lê Bá Trí

Lê Bá Trí 4

phim có hình ảnh và trang phục đẹp, tuy nhiên nội dung còn khá rời rạc, nhiều chỗ không hợp lí và mình cũng không hiểu bộ phim muốn truyền tải cho mình cái gì