Đánh giá của thyle

thyle 8

Dù là phim Việt nhưng nó đã không khiến mình thất vọng bởi nhiều pha hành động đặc sắc