Đánh giá của VNPlayboy

VNPlayboy 4

1 phim không khí vui tươi ngày tết nhưng chất lượng pha trộn võ thuật và hài hước hơi loãng , thua xa tác phẩm cùng thời điểm của Thành Long (LVT có vẻ hơi ăn theo)