Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Cast hay ghê, diễn viên vừa đóng hay mà mắt ai cũng đẹp nữa. Ngạn của bác Ánh làm mình chửi nhưng Ngạn của Trần Nghĩa làm mình khóc nha, buồn thật sự đó.
Vì phim có cải biên nên mình thấy phim hợp lý hơn so với truyện và cũng thích phim hơn. Dù có vài điểm trong truyện mình ước gì được lên phim. Mà thôi vậy là đủ rồi. Đoạn cuối hay ơi là hay luôn.
CCTVLC được remix lại mấy chỗ nghe siêu hợp luôn. Huế của tui lên phim cũng siêu đẹp luôn.