Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim giải trí tầm trung, không hay bằng 3 phần trước. Phim cắt và chuyển cảnh lộn xộn, nhân vật và cốt truyện được xây dựng không có đầu tư. Phần hành động ổn, nhưng chưa đã.