Đánh giá của ericxu

ericxu 10

Review từ thằng em : vui, xem giải trí cũng khá là oke và hài.