Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim tạm ổn, Isaac vs Hoàng Phi là điểm sáng của phim, nhưng mà thoại nhiều đoạn quá ngô nghê làm hỏng diễn xuất của Isaac. Bỏ nữ chính đi là ổn, vai của Phan Ngân vừa nhạt vừa diễn dở. 50% tình tiết ổn, 50% còn lại làm không tới khiến nó vừa gượng gạo, vừa tức cười, vừa phi lý. Nhạc okay nhưng mà bài chủ đề không hay lắm.