Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim ở mức ổn. Kiểu twist điển hình của Victor Vũ. Phải khen khả năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần của Quách Ngọc Ngoan và Thanh Tú. Hai người đã làm phim có hồn lên rất nhiều. Hiệu ứng kĩ xảo khá chất lượng. Thêm nhạc Phan Mạnh Quỳnh lồng vào da gà nổi cục cục. Tiếc là với đầy đủ nguyên liệu ngon như vậy, nhưng phim lại chưa tận dụng được hết, thậm chí là khá dài và lan man ở đoạn giữa. Cái kết thì thôi không bàn nhiều vì phần nào cũng hiểu được chuyện kiểm duyệt phim xứ mình.