Đánh giá của KevinCinemas

KevinCinemas 1

Vào soi cái page thì thấy bảo làm theo cách làm phim của Châu Tinh Trì . Thôi mình trích 1 đoạn luôn.

"Lời khuyên chân thành trước khi xem review này: rối não lắm, thương não thì hãy cất ẻm vào đâu đó cho gọn là được..."

Đúng rồi đấy, cất luôn ví ở nhà đỡ phải đi xem film nha.