Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Chỉn chu, nhưng giá như thêm 1 chút nữa.