Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Tâm trí con người là thứ giết chết chính bản thân họ. Họ tự tạo ra những bóng ma để ám ảnh chính họ.