Đánh giá của tranleanhthi

tranleanhthi 5

Phim làm nghiêm túc nhưng cốt truyện vẫn còn thiếu mạch lạc.