Đánh giá của 637767009952232

637767009952232 1

Tệ hại. Nhạt nhẽo. Tình tiết phim vô lý, lố bịch, phi logic khủng khiếp. Xem phim cảm thấy cực kỳ ức chế. Chờ dài cổ mới hết 110'. Lần đầu tiên đi xem phim mà thấy bộ phim không mang lại cho mình bất cứ một giá trị gì hết.