Quý Cô Thừa Kế

Quy Co Thua Ke

Nhung, một cô tiểu thư đỏng đảnh, không biết cách đối xử với những người xung quanh, không kỹ năng về nữ công gia chánh. Để giúp cháu gái mình trở thành một người tốt hơn, bà ngoại của Nhung lên kế hoạch để giúp cháu gái trở thành người tốt hơn.

Khởi chiếu: 19/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Romance
Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Duy
Nhà sản xuất: Trang Nhung

Diễn viên