Đánh giá của Chibi

Chibi 9

Một bộ phim đầy ý nghĩa, sự hấp dẫn và tính sáng tạo! Xem phim, một lần nữa mình cảm nhận được khả năng sáng tạo của con người là vô biên. Xét ở một khía cạnh nào đó, nó cũng giống như một bộ phim tâm lý đầy sâu sắc và xúc động. Những chân lý lớn được gửi gắm đến mọi người một cách sinh động, giản dị và tinh tế. Đó là điều mà một tài năng lớn mới có thể làm được.