Đánh giá của SarahTran

SarahTran · 7

Nhẹ nhàng, cảm động và ấm áp. Mình nghĩ xem phim này nên xem với một tâm thế bình thường, đừng nên so sánh với bản nguyên tác làm gì. Mà cho dù nếu có so thì đối với mình phim vẫn ổn và đáng xem.