Đánh giá của Maii

Maii 3

Ý tưởng tạm ổn, nhưng do cách làm quá chán (thêm nữa là kết thúc cực kỳ vớ vẩn). Điểm sáng của phim là tương tác giữa cô Hảo và thầy Đức. Xây dựng nhân vật không kỹ lưỡng, ôm đồm quá nhiều subplot mà không biết cách giải quyết cho triệt để.