Đánh giá của Hương Trần

Hương Trần 8.5

Lời khen dành cho Siêu Trộm nhé. Đâu ra đó đàng hoàng, diễn xuất rất ổn. Độ hấp dẫn, kỹ thuật quay phim, nội dung, diễn xuất đều vượt cao hơn những phim VN khác.