Đánh giá của phuong_nguyen

phuong_nguyen 7

Phim ổn nhưng diễn xuất chưa đạt. Ngoài Petey ra thì các diễn viên khác đều có cảm giác khá gồng.