Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim chán kinh khủng, vừa dài, dai vừa dở. Nhân vật ai cũng chán òmmmm. Trailer thì hay mà phim thì vớ vẩn